Contact
Wim Bartels (voorzitter van de werkgroep, internationale politiek, vredespolitiek, rol van wereldgodsdiensten).
Trinus Hibma (secretaris van de werkgroep en contactpersoon met penningmeester Theo Starrenburg, interreligieuze dialoog, religie en samenleving).
Piet Alberts (antropoloog, internationale en interculturele communicatie).
Mariska Jansen (tweede secretaris van de werkgroep, Website Nieuw Wij).
Lamyn Belgaroui (sport, rap, dichter, Vredesambassadeur Pax en Bruggenbouwer Noord).
Mirjam van Dorssen (internationale ontwikkeling, Midden Oosten en Noord Afrika).
Susan Delsing (aanjager website Noord ontmoet Noord, dialoogtafels, inburgering NT2, basisinkomen).
Ayberk Köprülü (sociale zaken, radicalisering en polarisatie).
Piet van der Linden (kerkelijk- en vredeswerk in Noord).
Paul Scheerder (sociale vraagstukken en armoede).
Songul Önen (sociale en interculturele zaken).

Contactpersoon: Wim Bartels
Adres: Buikslotermeerdijk 24
Plaats: 1025WJ Amsterdam
Telefoon: 020 6328703
De werkgroep eertijds
In het verleden werkten mee binnen de werkgroep: Hasmae Amrami Akdi, El Hossaine Boulachoukh, Faouzia Degoun, Titia Jodha, Theo van Kampen (website), Nadia Kissami, Fatima Kissami, Asma Mrabet, Seyit Özilhan en Cihan Ugural.