Huiskamer Noord
De Huiskamer Noord-bijeenkomsten vonden vanaf 2008 plaats in het restaurant van de Bredero VMBO aan de Meeuwenlaan.
Vanaf 2015 zullen wij soms initiatieven nemen tot bijeenkomsten bij de mensen thuis, al of niet in combinatie met dialoogtafels.
Thema en zang
Paul Scheerder (Leefkringhuis) vertelde over het werk van zijn huis en over huiselijk geweld in Noord. Zang: Hasnaa Beni Driss en Annemarie de Gans.