Werkwijze
Vanaf 2 september 2015 heeft de werkgroep zich omgevormd van werkplaats van in eigen beheer uitgevoerde, vaak grootschalige, activiteiten tot podium van overleg, beraad- en advies. In deze nieuwe vorm kan de werkgroep op uitnodiging advies en medewerking blijven verlenen aan activiteiten van andere instanties en mensen/groepen op haar terrein. Eigen activiteiten zullen kleinschaliger initiatieven betreffen als bv. huiskamerbijeenkomsten en dialoogtafels.
Bruggenbouwer
Wat houdt dat in? Amsterdam-Noord een prettiger plaats maken? Misschien weet u daar alles van en maakt u kans om bruggenbouwer van het jaar te worden... lees verder ...